Tanker – Ideer samt lidt nostalgi direkte fra redekassen.
Kan vi bruge det til noget ?
Sætter du et seriøst præg på ”arbejdet” med dine conurer ?

Af Kjeld Hansen

Der var engang ------ I slutningen af 70’erne og op igennem 80’erne, hvor der eksisterede en form for ”afhængige” fugleholdere med Conurer som speciale.   +++++++++ 
Det lyder som starten på et eventyr, hvilket det faktisk også var.

Jeg selv havde op igennem hele 80’erne en form for ”conure flip”, efterfulgt af en forsøgsperiode på afvænning frem til år 2000, hvor jeg igen ”faldt i”og det dengang nye fuglehus blev af uforklarlige grunde navngivet som ”House of Pyrrhura”.  En lille ting men værd at bemærke er, at jeg ikke på noget tidspunkt tilhørte disse ”afhængige” Conure specialister, -- for tro mig! – man bliver let lidt ”ensporet” af at ha’ Pyrrhura slægten som speciale ---- for umiddelbart vil vi normale fugleholdere jo tænke; Hvor svært ka’ det være! --- en specialist skal jo kun vide så meget som mulig, om så lidt som mulig.
Vil ikke sætte nogen på en pedistal, men der var og er stadig en række fugleholdere, som seriøs har været med til at hjælpe nye fuglefolk på vej, da der efter nye importer i 90’erne blev muligt at erhverve mange nye arter, men en bør nævnes og det er Oluf Stub Nielsen, som i folkemunde blev kaldt ”Stubben” som i 1985 udgav sin udmærkede bog: Conure Opdræt ----- Et dejligt stykke ”værktøj” for os danskere med conüre interesse.

Til orientering kan det oplyses, at jeg altså ikke er en stivnakket fugleholder, som er uden for pædagogisk rækkevidde i forbindelse med at tiden går, og nye tider kommer, som konstant forandres og giver nye muligheder, men er nødsaget til at finde tilbage til ”frøskålen” fra 80’erne, hvor kimene og fundamentet til min interesse for conurerne spirede, idet dette vil fremme både mening of forståelse for mit lille budskab.
For mit og mange andres vedkommende var det  ikke så let at komme i besiddelse af forskellig artede conurer, idet de mest almindelige, hvis det kan beskrives således, var Rødbuget og Grønkindet som begge havde flere forskellige underarter – Blåkindet og Blodvinget med stor uenighed om underarter og så var det jo de dengang mere meget sjældne som Blånakket – Klippe (rupicola og Sandia) – Hvidøret Emmas og endelig Blåstrubet
.
Set i lyset af tilgængelige conurearter i dag, var der i 80’erne ikke så mange arter at holde styr på, men entusiasterne arbejdede virkelig seriøst, idet opdræt ikke bare blev solgt til højre og venstre. Der var virkelig fokus arter med flere underarter, idet det man virkelig var bevidst om nødvendigheden af at kende fuglenes underart, for at undgå ”blanding” af underarterne.
Der blev ageret – diskuteret  - telefoneret (det var dyrt) og holdt foredrag, som selvfølgelig tog afsæt i tilgængelig litteratur, hvorfor det var en fordel at beherske både tysk og engelsk. Nogen trækker måske lidt på smilebåndet, når jeg oplyser at vi var så ”litteratur tro” at vi opdrættede 3 arter af Rødbuget conure, nemlig Pyrrhura frontalis frontalis – Pyrrhura frontalis chiripepe og Pyrrhura frontalis kriegi. Tre underarter som vi forsøgte at undgå at få blandet, der blev set på billeder, der blev udvekslet ”halefjer” via breve og privat besøg – Interessant og spændende – dygtige må vi ha’ været, idet nyere observationer fra ”den virkelige conüre verden” faktisk siger eller beviser at der kun findes to underarter.       (er det nu helt rigtig?)

Den opmærksomme læser vil med sikkerhed bemærke nogle vigtige ting i ovennævnte afsnit, hvor der bliver gjort brug af nogle fundamentale og fornuftige ”værktøjer” til et kommende avlsarbejde – der er søgt viden, indsigt, ansvarlighed samt erfaring fra andre fugleholdere tilmed at der blev gjort brug af fuglenes latinske navne, for ganske enkelt at imødekomme misforståelser.
Min vurdering er, at der blev forsøgt at sætte et seriøst præg på det ”fundamentale” i forbindelse med sammensætning af de forskellige underarter og så var der jo ”kun” tilbage at få sammensat ynglepar!
I dag kan vi med et finger knips søge den viden vi har brug for, men hvorfor er kvaliteten af Rødbuget conure og Grønkindet conure langt fra optimal, når alle ”værktøjer” er inden for rækkevidde.
Hvis du her forventer mit svar! ----- er dine forventninger for store --- Nej, det må du svare på!

Kvaliteten af vores Rødbugede conurer er ikke god ----Fuglene er for små, samtidig med at den rødbrune bug mangler farve.
Hos den Grønkindede conure står det i virkelig mange tilfælde helt galt til – det er en gang Grønkindet Suppe af elendig kvalitet, men sådan går det, hvis vi uden seriøsitet ”kokkererer” med fem forskellige ingredienser.
Nej, fugleholdere med hang til conurer, var tilbage i tiden ikke anderledes som i dag, der blev selvfølgelig også begået fejl, men en del ting blev gjort på en anden måde, samtidig med at der i mange tilfælde var en anden holdning, men tiderne skifter med hastig fart og måske er det en del af os fra tiderne med ”frøskålen – kimen – spirerne” der kun har udvist lidt nysgerrighed, samtidig med at adfærden har været for passiv.             
 
En måske ganske enkel og tænkt tanke! --------- Kan skabe eftertanke!

En fugleholder har forståelig nok fået interesse for conurerne.
Af en anden fugleholder/opdrætter af  Grønkindet Conure køber vedkommende et par ubeslægtede og kønstestede unger, som eksempelvis er født i juni måned.
Året efter i august ruger hunnen på 5 æg, den nye fugleholder er samtidig lidt stolt, idet årets egne observationer forud for selve parringen, havde været helt rigtig omkring, hvilken fugl der var hannen og hunnen.
Hunnen  virkede en smule mindre, samtidig med at den rødbrune farve på bugen var mindre udbredt og i den rigtige belysning virkede det som den også havde et blåligt skær eller islæt.

Hvad sker der måske efterfølgende:

Lykkes det at få uger

Kommer fuglene på udstilling Bliver der på udstillingen informeret at det er ”Grønkindet Suppe” af bedste kvalitet.

Præmieres fuglene med oplysning om godt avls materiale at arbejde videre med.

Måske disse unger indgår i det videre avlsarbejde.

Fugleholderen med interesse for conürer har efterfølgende men for sent fået ( viden / indsigt) dog uden at tage ansvar.

Forædrefuglene og unger skal sælges

Tilbage har vi nu en forhenværende opdrætter af conurer.

Passiv men stadig af en eller anden grund lidt nysgerrig og medlem af Conuregruppen!

Joooh,  jeg har også engang haft conurer

Salgsannoncen offentliggøres:

1,1 Grønkindet conüre / Flot avlspar med 5 unger fra okt. 11
      Sælges samlet grundet pladsmangel.
      Transport til Jylland – Fyn – Sjælland og øerne kan arrangeres.
      Pris til forhandling.

Kære venner! – ovennævnte salgsannonce er jo kun en ganske ukompliceret tænkt tanke, hvorfor en sådan annonce eller næsten lignende ikke kunne tænkes at være at finde under Køb og Salg på Fuglemarkedet og da slet ikke på Conüregruppens hjemmeside  eller prøv at kikke på disse køb og salgs annoncer.

Hvad er din vurdering efter at ha’ set ovennævnte annoncer?

Tlf. 2946 4447 - E-mail: hupfeld@gvdnet.dk - Medlem af conuregruppen