Rødbrystet conure
(Pyrrhura Perlata)

De Rødbrystede er først kommet i mit fuglehold her i foråret 2010. Jeg har altid syntes det var en flot fugl og så da muligheden bød sig for, at jeg kunne komme af med lidt af mine unger fra de andre par, byttede jeg mig frem til disse.

Det blev til 2 hunner og jeg måtte så købe en han, for at få muligheden for at få lavet et godt par ud af dem. Hunnerne er knap 1 år gamle og hannen 2 år..

Her ses de gamle med de 2 unger, der er ca. 2 mdr. gamle.

Der er nu her i juli måned allerede faldet et par ud blandt dem, således at jeg nu har en hun i overskud. Den vil blive taget fra i nærmeste fremtid og så må jeg se hvad parret byder på fremover.

 

 

Den ene hun blev taget fra her i foråret 2011, hvorefter de 2 andre som forventet som forventet interesserede sig meget for hinanden.

Det blev dog ikke til noget med dem før hen på efteråret, hvor der er kommet 2 unger på pind, måske ikke et helt godt resultat, men de får chancen igen til næste år.

De 2 unger.

I 2012 blev det til 3 unger hos dem.

Få beskrivelse her:

Ungfugle: Ligner forældrene, men generelt mere matte. Bugen er grøn, variabelt med enkelte fjer kantet med rødt og/eller blåt. Udbredelsen af rødt varierer meget. Udfarver når de er ca. l år.

Æg: Der lægges 3-9 æg, normalt 5.
Der skulle efter sigende være større problemer med ubefrugtede æg eller æg som ikke klækker hos denne race, end hos de øvrige Pyrrhura-arter.

Biotop: Regnskov i lavlandsområder.

Udbredelse: Nordlige Brasillien samt Bolivia.

Udbredelses af denne er vurderet til sårbar.

Se kort over udbredelse på dette link.

Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig tilladelse.