Rødisset conureRødisset conure ( P. rhodocephala)

I efteråret 2005 købte jeg 2 stk. af denne fugl, det viste sig senere at der var tale om 0.2. Jeg købte 1.0 i foråret 2006, en ung han på 9 måneder. Denne blev sat sammen med de andre.

Kort tid efter døde den ene af de 2 hunner, således at jeg nu har 1.1. De 2 ser ud til at komme godt ud af det sammen. Der er blevet lagt æg i år. I et enkelt af æggene har der været en blodig masse i, mens resten af dem har været ubefrugtede. Så jeg håber på at de kommer med unger til foråret 2007.

Da jeg kun har haft denne art i mit fuglehold i et år er min erfaring med denne meget lille. Umiddelbart virker de som værende nogle meget frotrolige fugle, virker ikke opskræmt når man nærmer sig og bliver fremme i buret. De er ikke specielt højtrystet, en fugl der efter min mening nemt kan egne sig til et villakvarter. Det virker som om at de har brug for mere foder end de andre arter, hos mig får de ca. 1/3 foder mere end hos de andre par.

Som du vil kunne se i beskrivelsen herunder kan bugfarven på fuglene variere. Hunnen jeg har er meget rød på bugen mens hannen faktist intet rødt har.

Jeg har læst på nettet og i beskrivelsen, at der ved denne, som den eneste af conurearterne, tyder det på at der er kønsforskel på hanner og hunner. Hunnerne har ofte mere rødt i hovedet. Dette hævdes at kunne ses allerede i kassen på ungerne. Om det holder stik må jeg lade være usagt. Hos mine, syntes jeg ikke der er den store forskel. Har du erfaring ang. dette hører jeg gerne fra dig.

Jeg solget i efteråret 2010 solgt mit par og har således i mange år ikke haft den i mit fuglehold, her i år (2017) er den dog igen en del af dette.

Få beskrivelse her:

Ungfugle: Ligner forældrene, men hovedet er næsten grønt ligesom halen er grøn ved basis.

Æg: Der lægges op til 8 æg, normalt omkring 4.

Biotop: Skov, skovkanter, områder med spredte træer og sekundær vegetation i den subtropiske zone mellem 800 og 3050 meters højde. Uden for ynglesæssonen ses den i flokke fra 10 til 30 fugle, de foretrækker trætoppene, men er også set i buske langs jorden når de søger føde. Meget støjende under flyvning.

Udbredelse: I Andesbjergene fra nordlige Borinas og Merida til nordlige Trujillo Venezuela.

Almindelig forekommende i udbredlsesområdet.

Se kort overudbredelse på dette link

Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig tilladelse.